天堂春夢
Spring Dream of Heaven (1947)
Alias: Dreaming In Paradise
Alias: Ding's Spring Paradise
Country: People's Republic of China
Language: Mandarin 
 
Director
  Tang Xiao-Dan
 
Script
  Xu Chang-Lin
 
 
Cast
  Shang-Guan Yun-Zhu    
  Shi Yu (1)    
  Liu Ming (1)    
  Lan Ma    
  Wang Pin    
  Lau Kei (1)    
  Xie Yi-Bing    
  Guan Hong-Da    
  Zhang Zhi-Zhi