美洲豹行動
Operation ''Cougar'' (1989)
Alias: The Puma Action
Alias : 代號美洲豹
Alias: Codename: Cougar
Alias: Code Name: Cugar
Country: People's Republic of China
Genre: Thriller 
 
Directors
  Zhang Yi-Mou
  Yang Feng-Liang
 
Script
  Cheng Shi-Qing
 
Chinese dvd cover
 
Cast
  Gong Li (1) ... Ah Dan
  Wang Xue-Qi ... Huang Jingru
  Ge You ... Zheng Xianping
  Yu Rong-Guang ... Copilot
  Liu Xiao-Ning ... Squad leader
  Gu Lan (2) ... Qu Xiaozhen
  Xu Yao (1) ... Secretary Zhou
  Ding Fan    
  Jia Zhao-Ji    
  Chen Wei-Mu    
  Zhao Yi (2)    
  Shu Yao-Xuan ... Hijacker
  Ge Ya-Ming ... Pilot
  Wang Xin-Hai ... Passenger
  Wang Guang-Hui    
  Yang Ya-Zhou    
  Tian Min    
 
Production Company
  Xi'an Film Studio
 
Cinematographer
  Gu Chang-Wei
  Yang Lun (2)
 
Production Manager
  Liu Xiao-Dian
  Zong Feng
  Wang Dong-Feng
  Jia Zhao-Ji
 
Sound Recordist
  Gu Chang-Ning
 
Art Director
  Cao Jiu-Ping
  Tong Hua-Miao
 
Editor
  Du Yuan (1)
 
Lighting
  Ji Jian-Min
 
Makeup
  Yeung Waai-Yue
 
Assistant Director
  Zhou You-Chao
  Gu Chang-Ning
 
Composer
  Guo Feng (1)
 
Props
  Yi Jian-Guo