h (1971)
Her Vengeance
a:
: \/ZN 
 
ɺt
 
 
s@
 
  ɱ^
 
ʧ@]p
  pQ
 
ʻs
  }
 
 
t
  iR    
  J ... h
  L ... C
  ... Q@
  ... GA
  v(1) ... `LGs
  n ... Q@s
  `(1) ... @eDH
  U    
  B(1)    
     
  (1)    
     
  d    
  C    
  iO(1)    
  E    
  p    
  ּy    
     
     
  Lj(1)    
  E    
 
v
  U
  EnG
 
s
  ҩ
 
 
 
O
  LN(2)
  R
 
ƾɺt
  p
 
髮型
  ة
 
t
  dj
 
道具