夢斷情天
Story of a Bride (1985)

VCD cover


Hsu Pu-Liao

Hsu Pu-Liao

Sylvia Chang Ai-Chia
 


Yan Tseng-Kuo

Li Shu-Chen

Li Shu-Chen

Lu Shih
 


Kuan Kuan

Dan Yang

Dan Yang

Wen Wing (3)
 


Hsiao Hou-Tao

Chang Chia-Tai

Fong Lung

Fong Lung
 


Wu La-Yun

Shao Lo-Hui


 


Hu Tou

Li Wen-Tu


 

Lu Wu