少林寺
Shaolin Temple (1982)Jet Li Lian-Jie

Yu Hai (1)

Yu Cheng-Hui

Ding Lan
 


Sun Jian-Kui


Ji Chun-Hua

Zhang Jian-Wen
 


Wong Kwong-KuenPan Qing-Fu
 

 


Mama Hung


Ding Lan

Yu Cheng-Hui