失身
The Virgins (1973)Wai Wang

Gam Lau (2)

Helen Ko Ti-Hua
Rapist
 


Wai Wang

Gam Lau (2)

Helen Ko Ti-Hua

Yue Pooi
 


Wan Chung-Shan

Yuan Shen

Gai Ming

Wu Kuang
 


Wang Man-Chiao