騙術大王
The Deceiver (1971)Violet Pan Ying-Zi

Tsao Chien

Yueh Yang (1)

Mang Lee
 


Chen Pei-Ling (1)

Lu Shih

Wang Sun (1)

Lu Ti
 


Chiang Kuang-Chao

Chang Ping-Yu

Sally Chen Sha-Li

Fai Wan
 


Tsou Shen

Han Chiang (1)

Chin Liu

Han Su
 


Chiang I-Chun

Yao Hsiao-Chang

Tao Shu

Wu Yen (1)
 


Kou Feng

Ko Hsiao-Pao

Wang Yu (7)

Chang Feng (1)
 


Hsiao Liang-Ge

Su Chu

Li Ying (8)

Kan Ti-Men
 Pan Chi


 

 

 

 

 


Violet Pan Ying-Zi
Chen Hung-Lieh

Mang Lee
Tsao Chien

Violet Pan Ying-Zi

Mang Lee