The Sword (1971)


Ying Erh
Chen Pei-Ling (1)
Ying Erh
Chen Pei-Ling (1)
Liang Chu
Chiang Fan

Chiang Fan
 Jimmy Wang Yu

Jimmy Wang Yu

Jimmy Wang Yu
 


Ko Hsiang-Ting

Lee Kwan (1)

Liu Ping (1)

Ku Kwan
 


Chang Feng (1)

Min Min

David Tang Wei

Tien Yeh
 


Lui Ming (1)

Tai Leung

Han Su

Sun Yueh
 


Chiang Pin

Fung Ngai

Miao Tian

Kao Ming (1)
 


Su Chen-Ping


Shan Mao

Sally Chen Sha-Li
 


Hsieh Hsing (1)

Hung Lau

Kwan Hung (1)

Li Ying (8)
 Chu Bo-Lin

Chin Li-Sheng

Tsou Shen
 


Wang Yun (1) 


Miao Tian 
Tien Wen-Chung

 Cheung Yee-Kwai