笑面俠
Smiling Swordsman (1968)
Tsang Choh-Lam


 


Steve Chan Ho

Steve Chan Ho

Steve Chan Ho

Steve Chan Ho
 


Melinda Chen Man-Ling

Melinda Chen Man-Ling

Melinda Chen Man-Ling

Melinda Chen Man-Ling
 


Tam Yi-Lee

Tam Yi-Lee

Tin Ching (1)

Tin Ching (1)
 


Lee Wan-Chung

Su Hsiang

Leung Yui (1)

Liu En-Jia
 


Wong Sam (1)

Chiang Nan (1)


 


Tiu Wai

Tiu Wai

Woo Wai (2)

Lan Wei-Lieh
 


Mama Hung

Yi Fung

Tam Ying

 


Yam Ho

Cheung Hei (1)

Erh Chun

 


Yi Fung 
Little Unicorn