Display [English] [Big5]
You are currently displaying English
小雲雀 (1965)
The Lark

LP Soundtrack Cover


Carrie Ku Mei

Carrie Ku Mei

Carrie Ku Mei
 

Carrie Ku Mei

Peter Chen Ho

Peter Chen Ho

Peter Chen Ho

Kao Pao-Shu
 

Kao Pao-Shu

Kao Pao-Shu

Chiang Kuang-Chao

Chiang Kuang-Chao

Chiang Kuang-Chao
 

Lui Ming (1)

Wong Ching-Ho

Lee Ying (5)

Ma Hsiao-Nung

Lydia Shum Tin-Ha
 

Lee Wan-Chung

Lee Kwan (1)

Ku Feng

Chen Hung-Lieh

Lee Ho (2)
 

Cheung Hei (1)

Yam Ho

Fan Mei-Sheng (1)

Chao Hsiung

Tien Feng
 

Yueh Hua

Tsang Choh-Lam

Poon Sau-King

Ting Tung (1)

Erh Chun
 

Kwan Yan

Fung Ngai

Chin Chun

Chai Lam

Mama Hung
 

Tam Ying

Ng Wai (2)

Unknown SB-Actress (5)

Got Ping

Go Chiu
 
reporter

Man Sau

Mao Wei
nightclub customer

Gam Tin-Chue
 
Golden Star Record Co.'s staff
Golden Star Record Co.'s staff
Golden Star Record Co.'s conductor
Mr Hua (Zhu's editor)
Zhen (Mrs Ma's maid)
 
charity concert audience
Jia Ling (1)
charity concert audience
Unknown SB-Actress (5)
charity concert audience
charity concert singer #1
charity concert singer #2
 
charity concert singer #4
charity concert singer #3
charity concert dancer
charity concert dancer
charity concert dancer
 
charity concert dancer
Violet Pan Ying-Zi
charity concert dancer
charity concert dancer
charity concert dancer
charity concert dancer
 
charity concert dancer
charity concert dancer
charity concert dancer
charity concert dancer
charity concert dancer
 
charity concert dancer
charity concert dancer
charity concert singer #1
charity concert singer #5
Mona Fong Yat-Wah
charity concert dancer
 
charity concert dancer
charity concert dancer
charity concert singer #6
charity concert dancer
charity concert dancer
 
charity concert singer #7
charity concert dancer
charity concert dancer
charity concert dancer
charity concert singer #8
 
charity concert singer #9
charity concert singer #10
charity concert singer #11
charity concert dancer
Xiao Yun's fan at airport
 
Xiao Yun's fan at airport
Xiao Yun's fan at airport
Xiao Yun's fan at airport
Xiao Yun's fan at airport

Wong Yau-Ho
 
reporter
reporter
reporter
nightclub musician
nightclub customer
 
nightclub customer
nightclub customer
Xiao Yun's fan at nightclub

Unknown SB-Actress (5)
Xiao Yun's fan at nightclub
 
Lucy (Jimmy's girlfriend)
nightclub musician
nightclub musician
nightclub customer
nightclub customer
 
nightclub customer
nightclub customer

Mai Yun
stretcher carrier
stretcher carrier
 
nurse
nurse

Gam Tin-Chue
restaurant waiter

 
Bao's staff
Bao's staff

Helen Ma Hoi-Lun
nightclub customer
nightclub musician
 
nightclub musician

Man Lei (1)

Fan Dan

Wu Por (1)
HK entertainment industry representative
 
HK entertainment industry representative
HK entertainment industry representative

Unknown SB-Actor (53)
HK entertainment industry representative
HK entertainment industry representative
 

Unknown SB-Actor (48)
HK entertainment industry representative
hotel guest
charity concert emcee
charity concert audience
 
charity concert audience
charity concert audience
charity concert audience
charity concert audience

To Wing-Leung
 
charity concert audience