七煞掌
Noxious Palm (1964)



Chow Chung (1)

Ha Wa

Do Ping

Do Ping
 


Wong Man-Lei (1)

Wong Man-Lei (1)

Sek Kin (1)

Sek Kin (1)
 


Cheung Sang

Tong Kai

Simon Yuen Siu-Tin

Simon Yuen Siu-Tin
 


Cheung Chok-Chow

Lam Yuk (1)

Lau Kar-Wing (1)

Heung Hoi (1)
 



Wong Hak (1)

Fei Ying (1)

Liu Chia-Liang