龍翔鳳舞
Calendar Girl (1959)


 


Helen Li Mei
Diana Chang Chung-Wen

Helen Li Mei
Diana Chang Chung-Wen
Peter Chen Ho

Helen Li Mei
Diana Chang Chung-Wen

Helen Li Mei
Diana Chang Chung-Wen
Peter Chen Ho
 


Helen Li Mei
Diana Chang Chung-Wen

Helen Li Mei
Diana Chang Chung-Wen
Peter Chen Ho
Diana Chang Chung-Wen & Helen Li Mei
Diana Chang Chung-Wen
Helen Li Mei
Diana Chang Chung-Wen & Helen Li Mei
Diana Chang Chung-Wen
Helen Li Mei
 


Helen Li Mei

Helen Li Mei

Helen Li Mei

Helen Li Mei
 


Diana Chang Chung-Wen

Diana Chang Chung-Wen

Diana Chang Chung-Wen

Diana Chang Chung-Wen
 


Lin Jing (1)

Lo Wei (1)

Wu Chia-Hsiang

Chiang Kuang-Chao
 


Shen Chong

Shen Chong


 

 

 
Shen ChongShen Chong
Shen Chong
 
Chiang Kuang-Chao & Peter Chen Ho
Chiang Kuang-Chao
Peter Chen Ho
 

Diana Chang Chung-Wen & Peter Chen Ho
Diana Chang Chung-Wen
Peter Chen Ho
Lin Jing & Helen Li Mei
Lin Jing (1)
Helen Li Mei
Lin Jing & Helen Li Mei
Lin Jing (1)
Helen Li Mei

Helen Li Mei
 


Diana Chang Chung-Wen

Diana Chang Chung-Wen
Diana Chang Chung-Wen & Helen Li Mei
Diana Chang Chung-Wen
Helen Li Mei
Helen Li Mei & Diana Chang Chung-Wen
Helen Li Mei
Diana Chang Chung-Wen
 


Doe Ching
Helen Li Mei & Peter Chen Ho
Helen Li Mei
Peter Chen Ho


Helen Li Mei
Diana Chang Chung-Wen
 


Diana Chang Chung-Wen

Diana Chang Chung-Wen

Diana Chang Chung-Wen
Wu Chia-Hsiang

Helen Li Mei
Peter Chen Ho
 


Shen Chong
Lo Wei (1)

Helen Li Mei
Diana Chang Chung-Wen

Helen Li Mei

Helen Li Mei
 


Helen Li Mei

Peter Chen Ho
Diana Chang Chung-Wen

Diana Chang Chung-Wen
Peter Chen Ho

Peter Chen Ho
Diana Chang Chung-Wen
 


Diana Chang Chung-Wen


Diana Chang Chung-Wen
Peter Chen Ho
Helen Li Mei

Helen Li Mei
Diana Chang Chung-Wen
 

Diana Chang Chung-Wen
Helen Li Mei
 


Helen Li Mei
Peter Chen Ho

Helen Li Mei
Peter Chen Ho
Diana Chang Chung-Wen

Helen Li Mei
Diana Chang Chung-Wen