蕩婦與聖女
Dang Fu Yu Sheng Nv (1959)

From left, back row: Wong Chung-Shun, Wei Pin-Ao, Chen Man-Fu, Lee Ying (2),<br> Ma Kei (1),Yeung Wang-Ming, Tien Feng - <p>Front row: Tien Shun, Mu Hong and Xu Bai-Yuan

Mu Hong (1)
Li Ying (8)

Mu Hong (1)
Chen Man-Fu
Tien Peng
Li Ying (8)
Huang Chung-Hsin