一路驚喜
Crazy New Year's Eve (2015)


Eva Jin Yi-Meng
 


Zanilia Zhao Li-Ying

Da Peng (1)

Gordon Lam Ka-Tung

Zhang Xin-Yuan
 
White K

Kan Qing-Zi

Mei Ting

Gabriella Ge Bu

Xia Yu
 
Liu Wei

Jam Hsiao Jung-Ting

Sean Sun Yi-Zhou

Zhang Yi (8)

Jiang Jing-Fu
 


Show Joy
Zhao Liying, Jam Hsiao
Rhydian Vaughn, Amber Kuo
Da Peng, Sean Sun
 
Jiang Jinfu, Zhang Xinyu, Kang Qingzi, Julius Liu Wei
Crazy New Year's Eve (2015)
Zanilia Zhao Li-Ying