北京愛情故事
Beijing Love Story (2014)
Yu Nan, Wang Xuebing
Nana Ou-yang, Liu Haoran
 
Siqin Gaowa, Wang Qingxiang
Tong Liya, Chen Sicheng
Carina Lau, Tony Leung Ka-Fai
Siqin Gaowa, Wang Qingxiang
Yu Nan, Wang Xuebing
 
Tong Liya, Chen Sicheng
Nana Ou-yang, Liu Haoran


Wang Xuebing, Yu Nan
 
Tong Liya, Chen Sicheng
Liu Haoran, Nana Ouyang

Chen Sicheng
Geng Le
 
Guo Jingfei
Tong Liya
Wang Xuebing