大雷雨
The Storm (1949)Sha Lee (1) 


Tang Kuai-Qiu

Ma Zhong-Ying (2)

Li Wei (1)

 


Sun Dao-Lin

He Jian-Fei