志氣
Step Back to Glory (2013)
Cash Chuang Kai-Hsun

Kuo Shu-Yao

Pink Yang Chian-Pei
 


Yu Mei-Ren

Chen Yu-Fang (1)

Beng Beng-Ge

 

 Kao Yu-Shan

Meng Ting-Li

Chen Yu-Fang (1)