新運河殉情記
Xin Yun He Xun Qing Ji (1982)


Yang Tao, Cheng Hsiu-Ying, Hua Lun
Yang Tao (1)
Wa Lun (1)
Cheng Hsiu-Ying (1)

Yang Tao (1)
Phoenix Chu Mei-Yin

Wa Lun (1)
Yang Tao (1)
Cheng Hsiu-Ying (1)