天台
The Rooftop (2013)

2013
RooFTop (2013)
Jay Chou Kit-Lun

Jay Chou Kit-Lun

Oh Yau-Lun

 

 
Taiwan poster
 

Wang Xueqi
Xu Fan


 


Li Xin-Ai
Jay Chou Kit-Lun 


Wang Xue-Qi


Xu Fan

 


Na Dow
Eric Tsang Chi-Wai


Ken Lin

 Na Dow


Xu Fan
 


Andrew Lau Wai-Keung
Wang Xue-Qi