小小免當兵
Xiao Xiao Mian Dang Bing (1989)

Cheung Wing-Jing

Kao Pei-Hsi
 


Chow Tai-Cheung

Li Mai-Ke (3)