狂風之夜
The Stormy Night (1952)

Niu Ben (1)

Lan Qing
 


Huang Fang (1)

Wong Chun (1)

Wu Jing-Ping

Mary Chan Ma-Lei
 


Kau Ping

Ren Yi-Zhi

Weng Wu

Chen Juan-Juan