畫皮
Painted Skin (2008)
Donnie Yen Ji-Dan

Chen Kun (1)

 Zhou Xun
Zhou Xun
Zhao Wei
 
Sun Li
Qi Yuwu