硬碰硬
Tough Duel (1972)Wong Ching-Chun (1)

Kang Kai

Chen Hung-Lieh

Yu Pei (2)
 


Shan Mao

Lung Fei (1)

Miao Tian

Yi Yuan
 


Li Kui

Wang Yung-Sheng

Kao Ming (2)

Hung Fa-Long
 


Chen Hsin-I

Chang Yi-Kuai

Li Chiang

Chiu Ting
 


Yeh Fei-Yang

Chen Chin-Hai

Ho Wei-Hsiung

Ma Chin-Ku
 


Blacky Ko Shou-Liang

Tang Chia-Chuan

Hou Po-Wei

Tsang Ming-Cheong
 

 

 


Unknown Taiwanese Actor (14)

Chiang Fan
Yu Pei (2)