7小福
Lucky Seven (1986)
Chang Yi-Teng

Hsiao Hung-Mei

Chiao Pei
 


Cheng Wei-Pai


Fang Cheng