雙雄
Heroic Duo (2003)Ekin Cheng Yee-Kin
Karena Lam Ka-Yan

Ekin Cheng Yee-Kin
Leon Lai Ming

Ekin Cheng Yee-Kin
Francis Ng Chun-Yu

Leon Lai Ming
Xu Jing-Lei
 


Ekin Cheng Yee-Kin
Tam Kon-Chung

Raymond Wong Ho-Yin
Karena Lam Ka-Yan

Francis Ng Chun-Yu

Samuel Pang King-Chi
 


Raymond Wong Ho-Yin
Karena Lam Ka-Yan
Victy Wong Yin-Keung