Z字特攻隊
Z Men (1982)Sylvia Chang Ai-Chia

John Philip Law

Mel Gibson

Sam Neill
 


Ou Ti

Wang Yu (7)

Lung Suen

Yi Yuan