鬼琵琶
The Phantom Lute (1975)
Chia Ling

Shih Feng

Tien Feng
 


Li Ying (8)

Chiang Kuang-Chao

Ma Chi (1)

Wei Ping-Ao
 


Shao Lo-Hui

Ou Li-Bao

Chen I-Ho