קaPsQ (1971)
The Silent Love


(Image uploaded by Harlock)