Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
Taiwan Film Studio
台灣省電影製片廠

Alias : Toi Waan Saang Din Ying Chai Pin Chong
 
 
出品公司
  吳鳳 (1962)
  真假兇手 (1964)
  西施 (1965)
  梨山春曉 (1967)
  小鎮春回 (1969)
  歌聲魅影 (1970)
  上行列車 (1981)
  一線兩星大進擊 (1982)
  大輪迴 (1983)
  唐山過台灣 (1986)
  宵待草 (1987)
  紅粉情佳人 (1987)
  十八 (1993)
 
發行公司
  唐山過台灣 (1986)