Clear Water Bay Film Studio
清水灣片場

 
Filmography
 
Filming Company
  十號風波 (1959)
  浪子嬌妻 (1959)
  金粉世家(上集) (1961)
  落霞孤鶩 (1961)
  夜深沉 (1962)
  秋風秋雨 (1962)
  蘇小小 (1962)
  情比金堅 (1962)
  回魂夜 (1962)
  千方百計搶財神 (1962)
  血繡鞋 (1962)
  大飯店 (1964)
  驚弓鳥 (1964)
  鬼新娘 (1964)
  小姐、先生、師奶 (1967)
  意亂情真 (1969)
  秋雨春心 (1969)