Clear Water Bay Film Studio
清水灣片場

 
Filmography
 
Filming Company
  浪子嬌妻 (1959)
  十號風波 (1959)
  落霞孤鶩 (1961)
  金粉世家(上集) (1961)
  回魂夜 (1962)
  千方百計搶財神 (1962)
  血繡鞋 (1962)
  夜深沉 (1962)
  秋風秋雨 (1962)
  蘇小小 (1962)
  情比金堅 (1962)
  鬼新娘 (1964)
  大飯店 (1964)
  驚弓鳥 (1964)
  小姐、先生、師奶 (1967)
  秋雨春心 (1969)
  意亂情真 (1969)