Yinming Culture Communication Co., Ltd
廣州市英明文化傳播有限公司

Alias: Guangzhou City Ying Ming Culture Communication Ltd.
 
Filmography
 
Production Company
  神經俠侶 (2005)
  男兒本色 (2007)
  全城戒備 (2010)
  同謀 (2013)
  危城 (2016)
  拆彈專家 (2017)